0

Kend din fisk

De danske farvande myldrer med flotte, velsmagende fisk. Nogle gemmer sig i gamle skibsvrag eller graver sig ned i den sandede havbund. Andre ankommer i store stimer fra det nordlige Atlanterhav på jagt efter føde eller ynglepladser.

I det her fiskeunivers kan du lære meget mere om alt det, der foregår under havets overflade. Du kan lære at kende din fisk. Hvordan fisken lever, hvad den spiser, hvilket net den fanges med, og hvordan den bliver en velsmagende ret på din tallerken. God rejse!

Torsk

Torsken er en af vores mest spiste og økonomisk vigtigste havfisk - både i dag og gennem historien. Den kendes på sit overbid og sin lange føletråd på underkæben, som den bruger til at registrere om der er føde i nærheden.

Læs mere

Rødspætte

Rødspætten er en fladfisk. Den kan højst blive 100 cm, men bliver sjældent over 50 cm. Rødspætten er højrevendt, hvilken vil sige, at det er fiskens højre side som vender op.

Læs mere

Hornfisk

Hornfisken er en særpræget og smuk fisk. Den er en lang, smal og skinnende fisk med forlængede kæber, der mere minder om et næb end en mund.

Læs mere

Fjæsing

Først og fremmest kendes fjæsingen på at være den mest giftige fisk, der findes i de danske farvande. Giften gemmer sig to steder på fjæsingen; i rygfinnen og på gællelågene, hvor der sidder en bagudrettet giftpil.

Læs mere

Havtaske

Meget kan siges om havtaskens udseende, men køn er den ikke. Fladtrykt med et meget stort hoved og en meget bred mund med et sæt særdeles spidse tænder.

Læs mere

Laks

Laksen er ekstremt alsidig i køkkenet og en af de suverænt mest anvendte fisk.

Læs mere

Makrel

Makrellen er iøjnefaldende og smuk. Ryggens grundfarve er græsgrøn, nogle gange gulliggrøn, med en blåflammet ryg, overtegnet med mange bølgende, sorte tværbånd.

Læs mere

Kulmule

Kulmulens navn afslører dens mest iøjnefaldende kendetegn. Munden er helt sort, og er fyldt med spidse tænder.

Læs mere

Lyssej

Lyssejen foretrækker områder, hvor saltindholdet ikke er for lavt, og særligt de store lyssej lever ofte ved tilvoksede skibsvrag.

Læs mere

Mørksej

Mørksejens navn er nært forbundet med dens udseende. Det er den mørkeste af sine artsfæller i torskefamilien. Den har en blåsort ryg og en næsten lige, lys sidelinie.

Læs mere

Kuller

Kulleren er medlem af torskefamilien, men er mindre end torsken selv. Den er sølvgrå og kan genkendes på en mørk linje, der løber på siden af kulleren fra hoved til hale. Et andet kendetegn er den mørke plet, der sidder som et fingeraftryk over kullerens brystfinne.

Læs mere

Søtunge

Som Frøken Jensen siger om søtungen i sin bog fra 1901: “Den regnes for at være en fin og velsmagende Fisk”.

Læs mere

Knurhane

Knurhanen er en langstrakt fisk, der er højest og bredest omkring hovedet. Kroppen snævrer så ind frem til halen. Hovedet har store øjne og en mund, der stikker langt frem fra øjnene. Knurhanen har overbid, så ser man fisken nedefra, kan man se overkæbens rækker af små, kegleformede tænder.

Læs mere

Ising

Ising og bakskuld er to ting, der hænger sammen. Mest fordi bakskuld oftest er lavet af ising, men også fordi bakskuld er en karakteristisk ret for Fanø, hvor den stammer fra.

Læs mere

Østers

Østers er en del af muslingefamilien og består af et kødfuldt indre med to hårde, beskyttende skaller omkring. Limfjordsøsters er cirkelformet og har en flad side og en konkav side. Skallerne er ujævne med skarpe kanter, der kan gøre betydelig skade på hænder og fødder.

Læs mere

Helleflynder

Helleflynderen er den absolut største fladfisk, der kan blive over 2 meter lang og veje over 200 kilo. Den er formet som en langstrakt rhombe med en højde, der er godt en tredjedel af længden. Den har en stor og kraftig mund, der slutter cirka midt udenfor det nederste øje.

Læs mere

Vi er Skagenfood