0

Privatlivspolitik (GDPR)

Version: 2.2
Dato: 16-02-2023

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger.
Du kan finde handelsbetingelserne for Skagenfood her

 

1.      Dataansvarlig og kontaktoplysninger
2.      Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3.      Kategorier af personoplysninger
4.      Kategorier af modtagere
5.      Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS.
6.      Opbevaring af dine personoplysninger
7.      Målretning af indhold
8.      Dine rettigheder
9.      Ændringer. 

1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Skagenfood A/S
CVR.-nr. 26 02 28 94
Hyttefadsvej 8
9970 Strandby
www.skagenfood.dk

Du kan kontakte os på: kundeservice@skagenfood.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din Skagenfood brugerprofil, herunder oprettelse af abonnement, gennemførelse af køb, levering af varer, opbevaring af maskerede betalingskortnummer, angivelse af favoritter mv.
 2. Fremsendelse af direkte markedsføring
 3. Målretning af markedsføring på digitale medier
 4. Håndtering af konkurrencer, events og lignende
 5. Håndtering af henvendelser til kundeservice herunder reklamationer og lignende.
 6. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside og app, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 7. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 8. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 9. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring
 10. Videregivelse af navn, adresse og telefonnummer til fragtfirma med henblik på levering og kvalitetsopfølgning.
 11. Dokumentation for levering i form af billede af de leverede varer på leveringsstedet.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. Vores indgåelse af aftale med dig om oprettelse og administration af din brugerprofil på de nævnte vilkår i vores handelsbetingelser, herunder aftale om køb af varer m.v., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b
 • Ad. 2. Dit samtykke til fremsendelse af direkte markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra a
 • Ad. 3. Vores legitime interesse i at kunne målrette markedsføring på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f
 • Ad. 4. Vores legitime interesse i at kunne håndtere konkurrencer, events og lignende jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f
 • Ad 5. Vores legitime interesse i at kunne håndtere kundehenvendelser jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f samt hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse f.eks. i forbindelse med reklamationer og lignende jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra c 
 • Ad. 6. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f
 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at kunne udsende servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds- og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f
 • Ad. 8. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra f
 • Ad. 9. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6 litra c
 • Ad. 10. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b og vores legitime interesse i, at foretage kvalitetsopfølgning jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, litra f
 • Ad. 11. Vores legitime interesse i at kunne dokumentere, hvor dine varer er leveret, og at varerne er leveret korrekt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(1) (f).

 3. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din brugerprofil, dvs. navn, adresse, mail, telefonnummer og kodeord.
 • Andre oplysninger om dig til brug for din Skagenfood brugerprofil, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt.
 • Oplysninger om din digitale adfærd 
 • Dit betalingskortnummer i maskeret form
 • De personoplysninger, som undtagelsesvist kan fremgå af billeddokumentationen for levering, herunder f.eks. navn og adresse

Bemærk, at selvom du indtaster dit fulde betalingskortnummer i app’en og på hjemmesiden, lagres oplysningerne udelukkende i maskeret form hos os. Oplysningerne indtastes krypteret direkte til Dibs, som er en del af Netaxept. Det betyder, at vi ikke kan se dit fulde betalingskortnummer.

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift, support og optimering
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor
 • Fragtfirmaer med henblik på levering af varer.

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

Vi anvender følgende leverandører, som kan medføre overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS:

 • Microsoft Corporation: Der kan ske overførsel til USA
 • Facebook Inc: Der kan ske overførsel til USA

Overførselsgrundlaget for ovenstående er:

 • Standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Hvis du har oprettet en brugerprofil bliver dine oplysninger slettet tre år efter seneste aktivitet på din profil, som eksempelvis et køb, annullering af abonnement, ændring af profil og til- eller afmelding af nyhedsbrev
 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i op til 72 måneder i henhold til bogføringslovgivningen.
 • Almindelige henvendelser i kundeservice slettes efter tre måneder. Henvendelser vedrørende reklamationer gemmes i op til tre år efter de almindelige forældelsesregler.
 • Dokumentation for markedsføringssamtykker gemmes i to år efter at samtykket er trukket tilbage.
 • Billeddokumentation for levering opbevares i 12 måneder.

 7.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på kundeservice@skagenfood.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 • 7.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.
 • 7.2. Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.
 • 7.3. Ret til sletning
  I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.
 • 7.4. Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.
 • 7.5. Ret til indsigelse
  Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.
 • 7.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.
 • 7.7. Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.