Privatlivspolitik (GDPR)

Version: 3.1
Dato: 03-05-2024

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger. 

1.      Dataansvarlig og kontaktoplysninger
2.      Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
3.      Kategorier af personoplysninger
4.      Kategorier af modtagere
5.      Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS.
6.      Opbevaring af dine personoplysninger
7.      Målretning af indhold
8.      Dine rettigheder
9.      Ændringer. 

1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Skagenfood A/S
CVR.-nr. 26 02 28 94
Hyttefadsvej 8
9970 Strandby
www.skagenfood.dk

Du kan kontakte os på: kundeservice@skagenfood.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 1. Oprettelse og administration af din Skagenfood brugerprofil, herunder oprettelse af abonnement, gennemførelse af køb, levering af varer, opbevaring af maskerede betalingskortnummer, angivelse af favoritter mv.
 2. For at markedsføre os til dig (direkte markedsføring)
 3. Målretning af markedsføring på sociale medier
 4. Afholdelse og håndtering af konkurrencer, events og lignende
 5. Håndtering af henvendelser til kundeservice herunder reklamationer og lignende
 6. Forbedring og udvikling af vores hjemmeside og app, tjenester og produkter, herunder via udarbejdelse af statistik i anonymiseret form
 7. Udsendelse af servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds-, og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser
 8. Sikring af overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende
 9. Opfyldelse af krav ifølge lovgivningen, herunder i forhold til bogføring
 10. Videregivelse af navn, adresse og telefonnummer til fragtfirma med henblik på levering og kvalitetsopfølgning
 11. Dokumentation for levering i form af billede af de leverede varer på leveringsstedet
 12. For at håndtere, udvikle og administrere vores hjemmesider
 13. Hvis du bruger vores app, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne sørge for, at vores app fungerer

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Ad. 1. For opfyldelse af den indgåede aftale med dig om oprettelse og administration af din brugerprofil på de nævnte vilkår i vores handelsbetingelser, herunder aftale om køb af varer m.v., jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Ad. 2. Dit samtykke til modtagelse af direkte markedsføring via telefonopkald, push beskeder, e-mail og SMS, herunder opfordringer til at deltage i konkurrencer og events, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Ad. 3. Dit samtykke til, at vi må målrette markedsføring til dig på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Ad. 4. Dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger i forbindelse med deltagelse og afvikling af konkurrencer, events og lignende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Ad 5. Vores legitime interesse i at kunne håndtere kundehenvendelser jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse f.eks. i forbindelse med reklamationer og lignende jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra c .
 • Ad. 6. Vores legitime interesse i at kunne forbedre og udvikle vores hjemmeside, tjenester og produkter, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Ad. 7. Vores legitime interesse i at kunne udsende servicemeddelelser, markeds-, tilfredsheds- og kundeundersøgelser samt opfordringer til brugeranmeldelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Ad. 8. Vores legitime interesse i at sikre overholdelse af vilkår og betingelser, herunder at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Ad. 9. Vores retlige forpligtelse til at overholde lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
 • Ad. 10. Vores indgåelse af aftale med dig om levering af varer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra b, og vores legitime interesse i, at foretage kvalitetsopfølgning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra f.
 • Ad. 11. Vores legitime interesse i at kunne dokumentere, at dine varer er leveret, og at varerne er leveret korrekt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, samt efter omstændighederne vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Ad. 12. I det omfang der indsamles oplysninger om dig via vores brug af nødvendige cookies sker behandlingen på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Er der derimod tale om funktionelle, statistiske eller markedsføringscookies, behandler vi oplysningerne på baggrund af dit samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Læs mere om vores brug af cookies her.
 • Ad 13. I det omfang der indsamles oplysninger om dig via vores brug af nødvendige cookies sker behandlingen på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3. Kategorier af personoplysninger

Personoplysninger, som kan blive indsamlet og behandlet, omfatter:

 • Oplysninger tilhørende din brugerprofil, dvs. navn, adresse, mail, telefonnummer og kodeord.
 • Andre oplysninger om dig til brug for din Skagenfood brugerprofil, herunder oplysninger om din købshistorik, ordreoversigt, leveringssted og -tidspunkt.
 • Oplysninger om din digitale adfærd indsamlet via cookies, herunder pixels.
 • Dit betalingskortnummer i maskeret form
 • De personoplysninger, som undtagelsesvist kan fremgå af billeddokumentationen for levering, herunder f.eks. navn og adresse
 • Øvrige oplysninger indsamlet via cookies og cookie-lignende teknologier, herunder f.eks. din IP-adresse, oplysninger om din enhed, din browser og tidspunktet for dit besøg på vores hjemmeside eller app”

Bemærk, at selvom du indtaster dit fulde betalingskortnummer i app’en og på hjemmesiden, lagres oplysningerne udelukkende i maskeret form hos os. Oplysningerne indtastes krypteret. Det betyder, at vi ikke kan se dit fulde betalingskortnummer. Betaler du med MobilePay lagres dine kortoplysninger ikke af Skagenfood A/S.

4. Kategorier af modtagere

Vi kan efter omstændighederne overføre dine personoplysninger til følgende modtagere som led i opfyldelsen af ovenstående formål:

 • IT leverandører som led i drift og support
 • Personoplysninger kan videregives til tredjeparter i videre omfang, f.eks. hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav eller ved videregivelse til politi, domstole, advokat og revisor
 • Fragtfirmaer med henblik på levering af varer
 • Øvrige samarbejdspartnere og tredjeparter, der er nødvendige for behandlingen beskrevet under afsnit 2.

5. Overførsel til modtagere i lande udenfor EU/EØS

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder fx:

 • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 45,
 • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 46, eller
 • Hvis en eller flere af undtagelserne i databeskyttelsesforordningens art. 49 finder anvendelse.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til vores formål med behandlingen.

Vi har følgende opbevaringsperioder:

 • Hvis du har oprettet en brugerprofil bliver dine oplysninger slettet tre år efter seneste aktivitet på din profil, som eksempelvis et køb, annullering af abonnement, ændring af profil og til- eller afmelding af direkte markedsføring
 • Vi opbevarer kvitteringer for dine køb i indeværende regnskabsår plus 5 år efter sidste anvendelse for at opfylde vores forpligtelser iht. bogføringsloven
 • Almindelige henvendelser i kundeservice slettes efter tre måneder. Henvendelser vedrørende reklamationer gemmes i op til tre år efter de almindelige forældelsesregler.
 • Billeddokumentation for levering opbevares i 12 måneder.
 • Vi opbevarer dit samtykke til direkte markedsføring, indtil du trækker det tilbage, jf. i øvrigt nedenfor under afsnit 7.

 7. Tilbagekaldelse af samtykke

I nogle tilfælde baserer vi vores lovlige behandling af dine personoplysninger på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Det gælder bl.a. vedrørende direkte markedsføring og deltagelse i konkurrencer.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på kundeservice@skagenfood.dk.

Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ikke viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er forpligtet hertil, eller vores fortsatte behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17 stk. 3, litra b og e. Der vil også være visse funktioner eller services, som du muligvis ikke kan bruge uden at samtykke.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

Vil du gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på kundeservice@skagenfood.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

1.1.        Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger om behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 15.

1.2.        Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige personoplysninger rettet, jf. databeskyttelsesforordningens art. 16.

1.3.        Ret til sletning

I en række tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 17.

1.4.        Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til udelukkende opbevaring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 18.

1.5.        Ret til indsigelse

Hvis du har en særlig grund, har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Herudover har du ret til, uden begrundelse, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, herunder målretning jf. databeskyttelsesforordningens art. 21.

1.6.        Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 20.

1.7.        Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen og versionsnummeret i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Hvis der sker væsentlige ændringer i vores privatlivspolitik, vil du blive orienteret herom via en servicemail.