ASC

Skagenfood er certificeret af ASC og godkendt til at sælge ASC certificerede fisk. ASC er et certifikat, som garanterer bæredygtig opdræt af fisk. Skagenfoods ASC nr. er C-ID-00626.

ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en international non-profit organisation. Startet i 2010 i samarbejde med WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative).

ASC er en globalt anerkendt mærkningsordning, som sikrer, at fiskeopdræt foregår på en sund og ansvarlig måde. ASC-mærkede fisk har gennemgået en streng kontrol af hele forsyningskæden og af arbejdsforholdene ved den enkelte aquakultur.

ASC ønsker at sikre forbrugerne et miljøvenligt og socialt ansvarligt valg af opdrættede fiskeprodukter.

Nogle af de væsentligste mål med ASC-mærket er at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande, at undgå påvirkning af vand- og landmiljø omkring opdrætsstederne, at begrænse forbruget af kemikalier til et absolut minimum samt at sikre gode sociale forhold.

Dertil kommer, at ASC opdrættede fisk fodres med fiskemel lavet fra bæredygtigt fiskeri, og de har mere plads at bevæge sig på en konventinelt opdrættede fisk.

Læs mere om ASC her.