MSC

Skagenfood er certificeret af MSC og godkendt til at sælge MSC certificerede fisk. MSC er et certifikat, som garanterer bæredygtigt og skånsomt fiskeri. Skagenfoods MSC nr. er C-ID-52054.

Læs mere om danske fiskeres arbejde for bæredygtigt fiskeri her

Det er vigtigt at pointere, at der findes meget fiskeri, der er bæredygtigt, selvom det ikke er MSC certificeret. Men MSC er en sikkerhed, der er værd at støtte.

Danske fiskeres producentorganisation arbejder hårdt på, at få så mange danske fisk MSC certificeret som muligt. Alle fartøjer i Strandby er således medlem af danske fiskeres producentorganisation, og både fiskeriauktion og samlecentral er MSC certificeret.

Se disse danske fiske- og skaldyrsarter der er MSC certificerede. Se her

Flere arter arbejdes der med at få MSC certificeringer for. Se mere her

Skagenfood arbejder sammen med andre fiskevirksomheder, som også er MSC certificeret. Særligt af miljøhensyn favoriserer vi MSC certificerede fisk fra Danmark, da transport fra udlandet belaster såvel miljø som økonomi.

Generelt har MSC certificeringen 3 hovedformål:

  • Selve bestanden af fisk skal være bæredygtigt fisket eller være på vej til at blive det 
  • Fiskeriet skal være effektivt, så man fortsat sikrer bæredygtigheden og økosystemerne 
  • Fiskeriet skal være skånsomt overfor havmiljøet og økosystemet

MSC mærket fisk fortæller ikke noget om de benyttede fiskeredskaber. MSC mærket fisk kan således godt være fanget med store trawlere, der kan være hårde ved havbunden. Se denne artikel fra Politiken der påpeger nogle problemstillinger omkring MSC.

Se denne artikel fra dr.dk der påpeger at Danmark er helt i front i f.t. miljømærkning af fiskeriet. Se denne artikel fra dr.dk

Og ifølge kontorchef Ole Lundberg Larsen fra Danmarks Fiskeriforening (juni 2017) udgør andelen af dansk MSC certificerede konsumfisk nu 84% af de samlede landinger.