Sporbarhed

Som en del af Skagenfoods koncept indsamler vi alle tilgængelige sporbarhedsdata om fisken og vidergiver disse til vores abonnenter. Kvalitet og friskhed er vores succeskriterier og vores krav til sporbarhed sikrer et konstant højt kvalitetsniveau.

Mindre kuttere

Skagenfood betræber sig på at købe fra mindre kuttere, som ofte kun er på havet i 1 til 2 døgn. Til forskel fra store trawlkuttere vil fisken, der er trawlet først på turen, stadig være frisk, når den landes på fiskeauktionen. Store trawlkuttere kan godt være på havet i op til 5-6 dage.

Strandby

Skagenfood ligger på kajen i fiskerbyen Strandby og vi opkøber meget fisk fra Strandby Fiskeauktion. Strandby er en mindre fiskerihavn og der er et tæt bånd mellem skipper, samlecentral og opkøbere. Ofte ved vi hvilke kuttere der er taget på havet, og hvilke der er på vej hjem, og ikke mindst hvilke fisk de har med i lasten.

Udover Strandby køber vi også fisk fra fiskeauktionerne i Skagen og Hirtshals. Af hensyn til variation i pakkerne og dårligt vejr i løbet af sæsonen, køber vi også fisk fra bl.a. Norge og Island.

Men uanset hvor fisken kommer fra, så kræver vi altid at få alle tilgængelige sporbarhedsdata på fiskene.

Opkøbet

Vi går altid efter blanke fisk af den bedste kvalitet, ligesom vi foretrækker MSC certificerede fisk når dette er muligt. Flere og flere af de danske fiskearter bliver MSC certificerede hvilket bidrager til mere skånsomt fiskeri. Skagenfood er således også MSC certificeret.

Vi opkøber fisk hele ugen, hvorfor vores dato for fangst og landing strækker sig over flere dage.

Indsamling af data

Vores data om sporbarhed kommer via mærkninger af fisken på auktionen kombineret med systematisk indsamling af information fra opkøbere, samlecentraler, fiskeauktioner og fiskeskippere.

Fiskeribranchen arbejder med forskellige teknikker med henblik på at branchen på sigt kan dokumentere fuld sporbarhed på de landede fisk. Branchen er dog ikke i mål endnu. Så derfor fortsætter vi med at gå på "indianer-stierne" og videregiver alle tilgængelige oplysninger vi kan få til vores abonnenter, omend vi ikke kan garantere 100% sporbarhed.