0

Rødspætte

Latin: Pleuronectes platessa
Engelsk: European Plaice
Tysk: Scholle eller Goldbutt
Også kendt som: Spætte, Skrutte, Flynder, Skuller, Hansinger

LEVESTEDER OG LEVEVIS

Rødspætten er en af de mest spiste saltvandsfisk i Danmark. Den hører naturligt til på bunden af vores farvande, og lever oftest på lavt vand langs kysterne. Den overvintrer dog gerne i lidt dybere vand, nogle gange lever den helt ned til ca. 250 meters dybde. Rødspætten er udbredt mange steder, bl.a. i Atlanterhavet, Middelhavet og i Østersøen. I Danmark har fangsten været særligt udbredt omkring Skagen, Vadehavet og i fjordene landet over. 

Rødspætten trives bedst på blød sand- eller lerbund, men kan også findes på sten- og grusbund. Rødspætten skifter udseende alt efter bundens farve og form. Den er mest aktiv om natten, hvor den søger føde. I vores farvande foretrækker den børsteorm og tyndskallede muslinger. Om dagen ligger den gerne nedgravet i sandet og beskytter sig for sine fjender som f.eks. krabber og torsk. 

Rødspætten bliver kønsmoden. når den er mellem 4 og 6 år gammel, og når den gyder fra januar til april laver den op til 500.000 små æg. Det er også i denne periode, at rødspætten er mest mager.

 

KENDETEGN

Rødspætten er en fladfisk. Den kan højst blive 100 cm, men bliver sjældent over 50 cm. Rødspætten er højrevendt, hvilken vil sige, at det er fiskens højre side som vender op. Begge øjne er også oftest på den brune højre side, der til tider kan have et grønligt skær og og genkendes på spredte rødlige eller rustfarvede pletter. Den venstre side, undersiden, er hvid.  

Her fanges fisken

Sæson

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Højsæson

Genkend fisken!


GASTRONOMISK

Rødspættens kød er hvidt, magert og fast - alt efter sæson og opvækstområde. I Danmark og Sverige er den en af de klart mest udbredte og værdsatte fisk. I gamle dage sagde man, at ‘rødspætten er skønnest, når skoven er grønnest’, og det ordsprog er ikke helt forkert. Rødspætten er nemlig i højsæson fra forår til efterår. Den er mere mager i årets første måneder, når den gyder.   

Den optimale tilberedning afhænger af fiskens friskhed. Som nyfanget er den strålende at tilberede mere ‘mildt’ - enten ved pochering, dampning eller stegt à la meunière - ‘som møllerkonen gør’. Udtrykket refererer til, at rødspætten her skal vendes i en smule mel og steges i smør. I dansk smørrebrødskultur er den panerede og stegte rødspættefilet et vigtigt element.


SUNDHED

Rødspætten er en mager fisk, der har ca. 1,5 g fedt/100 g. Proteinindholdet er ca. 18g/100g.
Rødspætten er især rig på jod og selen, der styrker vores immunforsvar og hos mænd sætter sædproduktionen op.


MADHISTORIE

Fiskeriet af rødspætter har fra gammel tid været et af de allervigtigste fiskerier overhovedet. Fiskeriet omkring Skagen, og lidt sydpå til Aalbæksbugten, har været det nok vigtigste sted for rødspættefiskeri gennem historien. Rødspætten er dog blevet fanget i fjorde og langs kyster overalt i landet.

I ældre tider havde mange fiskerbåde indrettet en dam i fartøjet, der førte rødspætterne levende i havn. I havnene blev rødspætterne derefter holdt i live i såkaldte hyttefade. Den friske hyttefadskvalitet var, og er, den højeste kvalitet.

Strandby nord for Frederikshavn er det eneste sted i Danmark, hvor enkelte snurrevodskuttere stadig lander levende rødspætter. Straks, når disse kuttere er i land, flyttes fisken over i hyttefade. Herfra tages de levende fisk op for at blive renset, håndflået og evt. fileteret. 

Den mest velkendte historiske tilberedningsform af rødspætten er en saltet og tørret rødspætte. Oftest blev rødspættens hoved og indvolde fjernet inden rødspætterne blev skrubbet, saltet og hængt til tørre i par. Nogle steder blev de røget. For 200 år siden beskrives det fra Nordjylland, at rødspætterne hang i hjeller, et form for træstillads, ved hver eneste fiskers dør.

Længere sydpå, ved Vadehavet, var der et særligt fiskeri efter fladfisk i ‘gårde’. Her drog man nytte af høj- og lavvande, og fangede fladfiskene i trægårdene, når vandet trak sig tilbage. Det var fundamentet for bakskulden, den saltede, tørrede og til tider røgede fladfisk. Her var det dog særligt isingen, der blev benyttet, men metoden med at tørre fladfisk i vestenvinden går igen langs hele den jyske vestkyst. På den måde kunne fisken gemmes og spises løbende gennem de trange vintermåneder. Enten kogt eller oftest stegt på gløderne til smørrebrød.


Vil du vide mere om rødspætten?


I køkkenet med fisken


Anbefalede opskrifter med rødspætte >

Bestil fisk & måltidskasser >

Fiskerne, auktion & opskæring