Beregning af CO2 belastning

Vi skal i gang med at ændre vores madvaner

Den globale fødevareproduktion udgør den største enkelstående trussel mod planetens helbred[1].

KlimaKassen giver dig en velsmagende, varieret kost, og holder samtidig udledningen af drivhusgasser under det niveau vi skal ligge på, for at opfylde målene omkring globale temperaturstigninger.

Det er vigtigt at understrege, at vores opgørelser over klimabelastning ikke er beregninger med 2 streger under. Der er usikkerheder om en lang række forhold når klimabelastninger skal beregnes. Men vi har så godt som muligt forsøgt at bruge anerkendte kilder samt leverandørers oplysninger omkring klimabelastning. Nedenfor redegør vi for forudsætningerne og hvorledes vi har estimeret klimabelastningen.

Max. 1,4 kg CO2e pr. dag

Den globale fødevareproduktion tegner sig for omkring en fjerdedel af klodens samlede udledning af drivhusgasser. Samtidig er det et af de områder, hvor der er ringest mulighed for teknologiske løsninger. Der er ikke nogen vej uden om. Vi skal udlede langt færre drivhusgasser på det vi spiser.

Ifølge EAT-Lancet rapporten skal den globale udledning af drivhusgasser i relation til fødevareproduktion begrænses til 5 Gt CO2-ækvivalenter om året. Det svarer til ca. 1,371 kg CO2 pr. person pr. dag.

I KlimaKassen leverer vi kun din aftensmad. Du skal også have andet at spise i løbet af en dag. Men i vores kultur fylder aftensmaden relativt mere i CO2-budgettet end dagens øvrige måltider. Derfor har vi sat en grænse på 50% af den daglige maksudledning til retterne i KlimaKassen.

Det betyder at retterne i gennemsnit ikke udleder mere end hvad der svarer til ca. 0,685 kg CO2 pr. person.

Transport

Måltiderne i KlimaKassen transporteres hjem til dig og CO2-udledningen fra transport regnes med i den samlede udledning.

Skagenfood sender din kasse fra Strandby og Nørresundby i Vendsyssel til et af vores 5 transport hubs i Randers, Herning, Århus, Fredericia eller Køge. Derfra sendes kassen hjem til dig i mindre varebiler.

Den første del af transporten til et af de fem hubs har en relativ lav udledning fordi der transporteres mange kasser i en lastbil. Den gennemsnitslige udledning pr. portion for denne del af transporten er estimeret til 0,011 kg CO2. 

Sluttransporten fra de enkelte hubs og hjem til et privat hjem udleder mere. Her beregnes der gennemsnitligt 0,1 kg CO2 pr. portion.

Samlet set beregnes der således 0,111 kg CO2 pr. portion fra transport.

Emballage

KlimaKassen leveres i flamingokasser og papkasser.

Flamingokasserne er nødvendige for at holde dine råvarer lækre og friske. Men produktion af flamingokasser har også et højt klimaaftryk. Derfor benytter vi særligt små flamingokasser til at pakke dine råvarer til KlimaKassen i.

Alt efter hvor mange personer I er, benytter vi forskellige størrelser kasser. Vi har udregnet en gennemsnitlig udledning på 0,086 kg CO2e pr. portion[2]. En papkasse har en gennemsnitslig udledning på 0,023 kg CO2e pr. portion[3].

Vi producerer selv flageis på isværket i Strandby. Vi bruger ca. 1 kg flageis pr. kasse. Vi regner med en gennemsnitslig udledning på 0,2 kg CO2 pr. Kwh. Vi er i gang med at regne på det konkrete energiforbrug fra vores eget isværk. Foreløbig bruger vi en gennemsnitslig beregning 55 KwH pr. ton produceret flageis[4].

Råvarer

Emballage og transport udgør samlet set 0,221 kg CO2e pr. portion. Det betyder at vi kan bruge de resterende 0,464 kg på at finde lækre råvarer til din aftensmad.

Klimapåvirkningen af råvarer, emballage og transport i en måltidskasse baserer sig på estimater foretaget af henholdsvis videnskabelige studier, information fra leverandører og estimater baseret på gennemsnit.

Beregningerne er ikke nøjagtige. De baserer sig på gennemsnit for eksempelvis råvaregrupper og energiproduktion. Tilsammen giver de en meningsfuld retning for hvordan vi skal spise i en fremtid hvor vi påvirker planeten mindre.

Data for råvarernes klimapåvirkning kommer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Sveriges lantbruksuniversitet, WSP International, Clean Metrics og LCA Food Database.

Vi arbejder desuden på at finde råvarer, der har et ekstraordinært lavt klimaaftryk. Det kan være fisk fanget med særligt skånsomme fangstmetoder eller vilde dyr og råvarer.

Andre klimapåvirkninger

Klimakassens klimapåvirkning tager udelukkende udgangspunkt i udledning af drivhusgasser. Der er andre faktorer der påvirker planetens sundhed, såsom vandforbrug, overfiskeri, udpining af jorden, pladsforbrug, fældning af skov og udledning af pesticider og andre giftstoffer. Disse faktorer er ikke medregnet. Der tages dog overordnet hensyn til dem i valg af råvarer.

Udregningerne til KlimaKassen er foretaget af Barnemad.[1] Summary Report of the EAT-Lancet (Commission: https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf)

[2] Jvf. producenten Sundolitt

[3] Jvf. producenten Smurfit Kappa

[4] https://books.google.dk/books?id=6f1eAQAAQBAJ&pg=PT182&lpg=PT182&dq=flake+ice+kg+co2+emissions+per+kg&source=bl&ots=5mdQZBuNHt&sig=ACfU3U0rni4lxePckvCDRX4n0Bf6AGoeZA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj7zuv1iNrjAhXpsosKHcPpAag4ChDoATADegQICRAB#v=onepage&q=flake%20ice%20kg%20co2%20emissions%20per%20kg&f=false