Coronavirus

Kære alle

De anbefalede tiltag for at begrænse risikoen for smitte med Corona har vi implementeret fuldt ud, og herudover har vi taget en række yderligere forholdsregler.

Vi har procedurer omkring hygiejne, rengøring og afstendskrav, som vi har implementeret i pakkerierne og på kontorerne. 

Vi arbejder med en høj hygiejne i det daglige – både med brug af sprit, håndvask og engangshandsker. Der sprittes og vaskes således hænder når man kommer, når man går til og fra pauser og når man går til og fra toilet. Engangshandsker benyttes når man går ind i pakkeriet og der skiftes engangshandsker efter pause og efter toiletbesøg.

Alle medarbejdere på kontorer og i pakkerier skal altid have påført mundbind eller visir. Og al håndtering af fødevarer håndteres af medarbejdere med engangshandsker på. Og endelig er alle chauffører fra DAO instrueret i at benytte sprit før og efter levering og benytter desuden engangshandsker ved hver levering.

Vi gør det yderste for at passe på vores medarbejdere og på alle jer, der modtager vores måltidskasser og øvrige varer. Helt generelt har vi altså fulgt myndighedernes anbefalinger og på en række områder taget yderligere forholdsregler.

De bedste hilsner

Betina og Peter