Whistleblower

Whistleblower

I Skagenfood ønsker vi at drive en virksomhed, der er kendetegnet ved stærke værdier og høje etiske standarder. Hvem vi er, og hvordan vi opfører os, er afgørende for tilliden til os. Det er vigtigt for os, at vores virksomhedskultur er åben, tryg og tillidsfuld, og vi ønsker at fremme en åben dialog.

For Skagenfood er det vigtigt, at uregelmæssigheder eller uetisk adfærd kommer frem i lyset – og bliver håndteret på en ordentlig måde. Helt afgørende er det derfor, at kunder, leverandører, interessenter og medarbejdere har mulighed for frit at dele oplevelser - om os og med os. Vi anerkender dog, at det kan være situationer, hvor det kan være svært at komme med oplysninger eller berette om oplevelser. I Skagenfood kan du derfor i Salling Groups Whistleblowerordning trygt og anonymt indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til koncernen.

Du kan læse mere om Skagenfoods og Salling Groups whistleblowerordning i vores whistleblowerpolitik, ligesom du her finder et link til vores whistleblowerportal (Klik her!), hvor du kan indberette din mistanke eller viden om alvorlige lovovertrædelser.