Norsk opdrættet laks

Konventionel opdræt vs. økologisk opdræt

I 2016 skrev vi en artikel foranlediget delvist af et TV-program på DR2. Siden dengang er der sket udvikling på området, og vi er glade og stolte af her at kunne levere de nyeste oplysninger om produktion af foder til de laks, vi får leveret og sender til vores kunder.

(Efter opdateringen kan man læse den oprindelige artikel fra 2016.)

 

Opdatering 24. februar 2021:

Oplysninger indhentet fra BioMar A/S - een af producenterne af fiskefoder givet til de laks, vi køber:

Ethoxyquin

Siden september 2016 har BioMar A/S i Danmark ikke tilsat ethoxyquin i produktionsprocessen af foder, og vi kan bekræfte, at fiskefoder, som er produceret af BioMar A/S, ikke indeholder tilsat ethoxyquin. Også BioMar AS i Norge bekræfter, at ethoxyquin ikke længere er tilsat som antioksidant i de foderingredienser, som de benytter i foderet.

Dette er en konsekvens af en EU forordning, der gælder alt fiskefoder, som fremstilles i EU, dvs. ikke kun foder, som fremstilles af BioMar.

I overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/962 af 7. juni 2017 er godkendelsen af ethoxyquin som fodertilsætningsstof til alle dyrearter og -kategorier blevet suspenderet. Det var tilladt at markedsføre fodermidler og foderblandinger, der blev fremstillet ved anvendelse af tilsætningsstoffet ethoxyquin eller forblandinger, der indeholder det, indtil den 28. december 2017.

GMO

Vedrørende genmodificerede organismer leverer BioMar A/S udelukkende fiskefoder, som ikke er GMO-mærket i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

BioMar A/S i Danmark og BioMar AS i Norge indkøber kun råvarer, som ikke er GMO mærket, og anvender ingen form for GMO-processer i fremstilling af foder.

Hverken EU eller Norge har nogen bestemmelse eller lov, som forbyder anvendelse af GMO i fiskefoder.

Men BioMar som andre fiskefoderproducenter holder GMO produkter og processer på afstand for at være i overensstemmelse med kunders krav om, at foderet ikke indeholder GMO materiale. Og vore kunder stiller dette krav, for i sidste ende at imødekomme forbrugernes krav.

Opdrættet fisk fra EU og Danmark eller fra Norge:

Laksene fra Norge sælges ind i både EU, USA og andre markeder, hvor forbrugerne formodes at være kritiske og oplyste.

I Norge er fiskeopdrætsbranchen derfor meget OBS på, hvad EU kræver, og hvad EU forbrugere efterlyser.

Når EU vedtager love og retningslinjer med indflydelse på fiskeopdræt og foder til fiskeopdræt, retter den norske fiskeopdrætsbranche ind efter dette.

 

Oplysninger indhentet fra Lerøy Seafood A/S - een af producenterne af fiskefoder givet til de laks, vi køber: 

Lerøy har taget et aktivt standpunkt vedr. følgende:

 

INGEN LAKSEOLIE:

Der anvendes ikke råmaterialer fra samme art af etiske årsager, og derfor anvendes der ikke lakseolie til fremstilling af Lerøy laksefoder.


INGEN GMO:

Slutbrugeren, især i Europa, ønsker ikke genmodificerede råmaterialer i fiskefoder. Lerøy har valgt ikke at anvende GMO i sit fiskefoder.

 

INGEN ETHOXYQUIN:

Lerøy anvender ikke Ethoxyquin i råmaterialet til deres fiskefoder.

 

INGEN BEN- ELLER BLODMEL FRA LANDDYR (PATTEDYR):

Der anvendes ikke ben- eller blodmel fra pattedyr i Lerøys fiskefoder.

 

INGEN KITIN SYNTESE HÆMMER:

Kitin syntese hæmmer, så som diflubenzuron og teflubenzuron, har vist sig at udgøre en risiko for at skade øvrigt liv i havet. Lerøy anvender ikke kitin syntese hæmmer i fiskefoder.

 

Læs her den fulde artikel på Lerøy Seafoods hjemmeside:

https://www.leroyseafood.com/en/tasty-seafood/product-range/leroy-salmon/fish-feed-and-raw-materials/

 

 

Den oprindelige artikel:

 

Norsk opdrættede laks kan sætte sindene i kog hos danske forbrugere for tiden, og det er der ikke noget at sige til. Ikke mindst i lyset af nogle af de kritiske spørgsmål, der blev rejst i det franske tv-program "Er fisk sundt?" der blev vist på DR2 den 20. februar 2014 eller artiklen fra Danmarks Naturfredningsforening fra 6. juli 2016.

 

Her var det især foderet der anvendes i lakseproduktionen der var under kritisk lup. Vi har rådført os med fødevarestyrelsen vedr. nogle af spørgsmålene - og vil nedenstående forsøge at udrede nogle af begreberne og komme med vores holdninger.

 

Der er rigtigt mange forskellige meninger om sundhed og opdrætsmetoder hvilket ikke bliver lettere af, at der er mange modsatrettede vurderinger, holdninger og anbefalinger. Selv blandt eksperterne.

 

Norsk laksefarm 

 

Nederst i denne artikel har vi lagt en masse links til forskellige aktuelle indlæg i debatten for/imod konventionelt opdrættet norsk laks. Der er tv-indslag, artikler, rapporter m.v.

 

Med udgangspunkt i det kritiske tv-indslag på DR2 forsøger vi at besvare nogle af spørgsmålene der er dukket op.

 

Er foderet produceret af dioxinholdige fisk fra Østersøen?

 

Ca. 20% af de fisk, der bruges til produktion af fiskemel, kommer fra Østersøen. Men ifølge fødevarestyrelsen foretager langt de fleste fiskemelsproducenter en udvaskning af dioxiner og PCB fra råvarer fra Østersøen, inden de indgår i produktionen. En renselsesproces der sikrer, at de lovmæssige grænseværdier ikke overskrides.

 

Hvorfor bruges kemikaliet ethoxyquin?

 

Vi har spurgt fødevarestyrelsen, som bekræfter, at det er rigtigt, at der anvendes ethoxyquin i foderproduktionen. Stoffet forhindrer, at foderet bliver harsk. Kemikaliet er godkendt som tilsætningsstof i dyrefoder, herunder også fiskefoder. Og der er også grænseværdier for, hvor meget der må anvendes. Det er dog korrekt, at stoffet ikke er godkendt til brug direkte i fødevareproduktion. Set fra Skagenfoods synspunkt er det dog et område den danske fødevarestyrelse burde sætte mere fokus på.

 

Vi har fra vores leverandører og foderproducenter modtaget analyser og statistisk materiale, og det er Skagenfoods vurdering, at der igennem de seneste år er sket en lang række forbedringer indenfor opdræt af norsk laks. Bl.a. bruges der flere vegetabilske produkter i laksefoder og fokus på at minimere forbruget af kemikaler og giftige stoffer er øget. 

 

Ligeledes viser de norske og danske myndigheders målinger af giftige stoffer og antibiotika, at indholdet af disse i norsk laks igennem de senere år er faldet meget og alle ligger under EU's krav.

 

Skagenfood følger den danske fødevarestyrelses retningslinier og vil fortsat tilbyde norsk opdrættet laks fra udvalgte leverandører i vores sortiment. Vi vil fortsat gerne huske vores kunder på at variere mellem fede og magre fisk. Se link til fødevarestyrelsens svar på udsendelse i DR2 her.

 

Findes der et økologisk alternativ?

 

JA! Skagenfood har altid et udbud af økologisk opdrættede laks i vores sortiment. Heriblandt flere abonnementspakker med økolaks. Økologisk opdrættet fisk sikrer nemlig forbrugeren et kemikaliefrit produkt, uden bla. ethoxyquin.

 

Og hvad med ASC?

 

Skagenfood køber også ASC certificeret laks og alt vores laks i måltidskasserne er ASC fra enten Island, Færøerne eller Norge

 

Læs om ASC HER

 

ASC står for Aquaculture Stewardship Council og er en international non-profit organisation. Startet i 2010 i samarbejde med WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative).

 

ASC er en globalt anerkendt mærkningsordning, som sikrer, at fiskeopdræt foregår på en sund og ansvarlig måde. ASC-mærkede fisk har gennemgået en streng kontrol af hele forsyningskæden og af arbejdsforholdene ved den enkelte aquakultur.

 

ASC ønsker at sikre forbrugerne et miljøvenligt og socialt ansvarligt valg af opdrættede fiskeprodukter.

 

Skagenfood er certificeret af ASC og godkendt til at sælge ASC certificerede fisk. ASC er et certifikat, som garanterer bæredygtig opdræt af fisk. Skagenfoods ASC nr. er C-ID-00626.

 

Økologisk opdrættede fisk adskiller sig fra de konventionelle på følgende områder:

 

  • Mindre medicinering

  • Ingen sprøjtegifte mod lakse-lus

  • Ingen brug af kemikaliet ethoxyquin (antioxidant der hindrer at foderet harskner)

  • Ingen kunstige tilsætningsstoffer

  • Intet genmodificeret (GMO) foder

  • Bedre pladsforhold for laksene

  • Mindre fedt og fastere kødstruktur

 

Hos Skagenfood vil vi ikke være dommer overfor om det ene eller andet er rigtigt eller forkert, og vælger at lytte til sundhedsmyndighedernes officielle anbefalinger. Det er med fisk som med alle andre fødevarer et valg som du som forbruger må tage, vil du spise konventionelt eller økologisk producerede fødevarer? Vi lægger vægt på at have et sortiment af produkter, der giver dig muligheden for at vælge.

 

 

 

Kilder:

DR2: 20. februar 2014: Er fisk sundt

DN: 6. juli 2016: Undgå at spise Norsk laks

TV2: 12. juni 2013: Fødevarestyrelsen efter advarsler: Spis roligt opdrættet laks

TV2: 10. juni 2013:Læger slår alarm: Spis ikke opdrættet laks

TV2: 10. juni 2013: - Et kilo laks om ugen er IKKE farligt

Ewos (producent af foder): Harmony range of feed for organic farming of salmon

Aller Aqua (producent af økologisk ørredfoder): Mail vedr. ethoxyquin i økologisk ørredfoder

Lerøy (opdrætter af laks): Information regarding environmental pollutants in salmon

Ewos (producent af foder): Fish Meal and Fish Oil Raw Materials

Norwegian Seafood Council: Information about Norwegian Salmon relating to the report in Envoyé Spécial, "Fish: farming in murky waters"

Nifes report 2013: Monitoring program for pharmaceuticals, illegal substances, and contaminants in farmed fish